Tumblelog by Soup.io
 • jonesli827
 • ajemstrong
 • mistique
 • fuchs
 • yourpoison
 • masterofpuppets
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Only2you
 • kinufa
 • lifeless
 • Dennkost
 • bylejaka
 • paramour
 • NicTuPoMnie
 • mayrose
 • kartoNik
 • deviate
 • sydnor
 • coherentstates
 • indiferencia
 • ironicdreams
 • Lee-Flowsky
 • littletalks
 • anttonine
 • lenioleniwiec
 • werterowska
 • niezwyykla
 • sinistro
 • flesz
 • jointskurwysyn
 • Arvaro
 • shadowofanotherlife
 • zatora
 • eXYZ
 • polciak
 • jagodens
 • Americanlover
 • shepard
 • ilostmyheadawhileago
 • patronus
 • gorzkaczekolada
 • wishyouwerehere
 • aknatazs
 • suchamess
 • uumlaut
 • hardbitch
 • misza
 • Najada
 • secretoflife
 • Bornangel
 • pastelowe
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

5282 780b 500
Reposted fromaddoil addoil

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viamaybeyou maybeyou
Sponsored post
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
Podobno radzę sobie już o wiele lepiej
I mówią mi że praca dobrze zrobi mi na serce
— Kaśka Sochacka - Wiśnia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
6822 f492
7965 1e1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
3472 931d 500
jest naprawdę chujowo
9463 fc46 500
Reposted fromwentyl wentyl viazorax zorax
2379 d9b5 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka viaEldharjarr Eldharjarr
7637 0d68

bitter-cherryy:

‘Isolation’ handwritten lyrics by Ian Curtis.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaEldharjarr Eldharjarr
2785 23c2
9342 a028 500
Reposted fromtfu tfu viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
9990 6a55 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn

February 25 2020

8492 9509 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaphilomath philomath
2685 dbe4 500
Reposted from0 0 viaPoranny Poranny
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin
0700 4490
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl