Tumblelog by Soup.io
 • jonesli827
 • ajemstrong
 • mistique
 • fuchs
 • yourpoison
 • masterofpuppets
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Only2you
 • kinufa
 • lifeless
 • Dennkost
 • bylejaka
 • paramour
 • NicTuPoMnie
 • mayrose
 • kartoNik
 • deviate
 • sydnor
 • coherentstates
 • indiferencia
 • ironicdreams
 • Lee-Flowsky
 • littletalks
 • anttonine
 • lenioleniwiec
 • werterowska
 • niezwyykla
 • sinistro
 • flesz
 • jointskurwysyn
 • Arvaro
 • shadowofanotherlife
 • zatora
 • eXYZ
 • polciak
 • jagodens
 • Americanlover
 • shepard
 • ilostmyheadawhileago
 • patronus
 • gorzkaczekolada
 • wishyouwerehere
 • aknatazs
 • suchamess
 • uumlaut
 • hardbitch
 • misza
 • Najada
 • secretoflife
 • Bornangel
 • pastelowe
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

Reposted byNeon-Purplelighttonietakponurykosiarz

February 27 2020

5734 b7b9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
2219 e986 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
7388 760e
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viauumlaut uumlaut
Sponsored post
7568 3a4b 500
Reposted fromLadyevil Ladyevil viaMaryiczary Maryiczary
8204 4bde 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaMaryiczary Maryiczary
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaMaryiczary Maryiczary
2459 7d92 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaaknatazs aknatazs
4653 2496 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaknatazs aknatazs
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— — Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromboutade boutade viaaknatazs aknatazs

February 26 2020

Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamyou myou
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— — Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromboutade boutade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl