Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

Całuj mocno Przytul mnie Tutaj właśnie zgubię się Od zagłady ocal mnie
— Ralph Kaminski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 14 2020

Dłoń nie jest już tak kurczowo zaciśnięta na Twojej jak kiedyś. Czuje, że obsuwa się coraz bardziej i częściej. 
I trzymam się już tylko dlatego, bo wiem że jak się rozpadnę tym razem mogę już się nie pozbierać. Nie będzie już części, którą będę mogła dopasować do Twojej.
— exyz.soup.io
Reposted fromeXYZ eXYZ

October 30 2019

1062 7bdb 500
Ja, Olga Hepnarova 4

October 27 2019

9135 795f 500
Ja, Olga Hepnarova 3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
9134 f719 500
Ja, Olga Hepnarova 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
9133 1612 500
Ja, Olga Hepnarova
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 07 2019

Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 23 2019

Dlaczego wszyscy robią ze mnie diabła całe życie, a jak to zauważam to wmawiają mi, że jestem pojebana?
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 10 2019

4022 4091 500
Już nie żyjesz s01e02
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 03 2019

8578 1449 500
go_die
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8576 7d89 500
"Pestki"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8580 8668 500
Marcin Wicha
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

April 27 2018

3781 5b86 500
Noc na ziemi (1991)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3516 6ca9 500
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 21 2018

0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

February 11 2018

5399 0865 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
5392 0fed 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl