Tumblelog by Soup.io
 • Bornangel
 • secretoflife
 • Najada
 • ajemstrong
 • mistique
 • fuchs
 • yourpoison
 • masterofpuppets
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Only2you
 • kinufa
 • lifeless
 • Dennkost
 • bylejaka
 • paramour
 • NicTuPoMnie
 • mayrose
 • kartoNik
 • deviate
 • sydnor
 • coherentstates
 • indiferencia
 • ironicdreams
 • Lee-Flowsky
 • littletalks
 • anttonine
 • lenioleniwiec
 • werterowska
 • niezwyykla
 • sinistro
 • flesz
 • jointskurwysyn
 • Arvaro
 • shadowofanotherlife
 • zatora
 • eXYZ
 • polciak
 • jagodens
 • Americanlover
 • shepard
 • ilostmyheadawhileago
 • patronus
 • gorzkaczekolada
 • wishyouwerehere
 • aknatazs
 • suchamess
 • uumlaut
 • hardbitch
 • misza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Reposted fromshakeme shakeme viapandorcia pandorcia
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafoodforsoul foodforsoul
I nagle ja też sobie uświadamiam, że... że tak jak jest, jest okej. Jest dobrze, nawet jeśli nasza przyjaźń (...) nie przeobrazi się w coś więcej. Choćby dlatego, że ta przyjaźń wzmocniła mnie bardziej niż przyjaźń kogokolwiek innego.
— Stephanie Perkins - "Anna i pocałunek w Paryżu"
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapequena pequena
3575 9c64 500
Reposted fromluron luron viapierogiruskie pierogiruskie
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viapierogiruskie pierogiruskie
2161 925a
Reposted frompeluda peluda viaoxygenium oxygenium
2005 96fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromlugola lugola vialagabugu lagabugu
8841 3349
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialagabugu lagabugu

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viazabka zabka
Reposted fromsilence89 silence89 viaspice-sugar spice-sugar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl