Tumblelog by Soup.io
 • pastelowe
 • Bornangel
 • secretoflife
 • Najada
 • ajemstrong
 • mistique
 • fuchs
 • yourpoison
 • masterofpuppets
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Only2you
 • kinufa
 • lifeless
 • Dennkost
 • bylejaka
 • paramour
 • NicTuPoMnie
 • mayrose
 • kartoNik
 • deviate
 • sydnor
 • coherentstates
 • indiferencia
 • ironicdreams
 • Lee-Flowsky
 • littletalks
 • anttonine
 • lenioleniwiec
 • werterowska
 • niezwyykla
 • sinistro
 • flesz
 • jointskurwysyn
 • Arvaro
 • shadowofanotherlife
 • zatora
 • eXYZ
 • polciak
 • jagodens
 • Americanlover
 • shepard
 • ilostmyheadawhileago
 • patronus
 • gorzkaczekolada
 • wishyouwerehere
 • aknatazs
 • suchamess
 • uumlaut
 • hardbitch
 • misza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2018

9848 ebdd 500
8471 6bc2 500
Reposted fromministerium ministerium viaLuukka Luukka
6079 e886
Reposted from4777727772 4777727772
6080 1287 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
1808 eded
6083 e519 500
6082 652f
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viamatuszczak matuszczak

December 14 2018

6837 3d63 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka

December 11 2018

December 06 2018

6999 92a2
Reposted fromHypothermia Hypothermia
7000 13e1
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Chcesz wiedzieć, jak wygląda moje poczucie bezpieczeństwa, to ci powiem. Według mnie to jest tak: człowiek jest absolutnie samotny. Wszystko inne jest złudzeniem. Pamiętaj o tym. I postępuj zgodnie z tym. Nie spodziewaj się niczego oprócz zła. Jeśli zdarzy się coś przyjemnego — tym lepiej. I niech ci się nie wydaje, że możesz przełamać tę samotność. To jest samotność totalna. Możesz snuć legendy o poczuciu więzi na różnych płaszczyznach, ale mimo wszystko będą to tylko legendy, o religii, polityce, miłości, sztuce i tak dalej. Samotność jest zawsze totalna. Może się zdarzyć, że pewnego dnia będziesz miała wrażenie istotnej więzi. Ale zdawaj sobie sprawę, że to jest złudzenie. Nie będziesz rozczarowana, kiedy wszystko wróci do dawnego porządku. Trzeba żyć ze świadomością, że samotność jest absolutna. Wtedy człowiek przestaje się skarżyć, przestaje narzekać. Dopiero wtedy uzyskuje poczucie bezpieczeństwa i uczy się akceptować ten absurd z pewną satysfakcją. Nie chcę przez to powiedzieć, że należy czekać z założonymi rękami. Wydaje mi się, że należy robić swoje, jak tylko można najlepiej. A to z tej przyczyny, że człowiek lepiej się czuje, dając z siebie wszystko, aniżeli rezygnując.
— Ingmar Bergman "Sceny z życia małżeńskiego"
Reposted fromPoranny Poranny

November 28 2018

Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
6072 fef3
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
6066 2682
6060 789d 500

November 27 2018

0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne

November 26 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl