Tumblelog by Soup.io
 • Bornangel
 • secretoflife
 • Najada
 • ajemstrong
 • mistique
 • fuchs
 • yourpoison
 • masterofpuppets
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Only2you
 • kinufa
 • lifeless
 • Dennkost
 • bylejaka
 • paramour
 • NicTuPoMnie
 • mayrose
 • kartoNik
 • deviate
 • sydnor
 • coherentstates
 • indiferencia
 • ironicdreams
 • Lee-Flowsky
 • littletalks
 • anttonine
 • lenioleniwiec
 • werterowska
 • niezwyykla
 • sinistro
 • flesz
 • jointskurwysyn
 • Arvaro
 • shadowofanotherlife
 • zatora
 • eXYZ
 • polciak
 • jagodens
 • Americanlover
 • shepard
 • ilostmyheadawhileago
 • patronus
 • gorzkaczekolada
 • wishyouwerehere
 • aknatazs
 • suchamess
 • uumlaut
 • hardbitch
 • misza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

5652 cfce 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapannakreatura pannakreatura
7630 02cc 500
Reposted from0 0
7633 5af7
Reposted from0 0
7635 50c6
Reposted from0 0
7639 654d 500
Reposted from0 0
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
8635 f6bc 500
Reposted fromInnominate Innominate viagabunia gabunia
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viagabunia gabunia
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaMerrry98 Merrry98
6585 0e57 500
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
9589 566d 500
9353 b712
2835 e283
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
6229 e339 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaDagarhen Dagarhen
2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viaciarka ciarka
Reposted fromiminlove iminlove viaDagarhen Dagarhen
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

“I want food”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl