Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

3781 5b86 500
Noc na ziemi (1991)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3516 6ca9 500
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 21 2018

0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

February 11 2018

5399 0865 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
5392 0fed 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

October 13 2017

3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
3377 1776 500
Boooorszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
3379 5071 500
Poooomrooooki
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
3290 c8ee 500
J. Borszewicz
3287 fdba 500
Borszewicz
3281 b379 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

October 09 2017

Nauka spadania (2014)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
2885 9d74 500
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

September 19 2017

Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viamoai moai
0445 5f33

September 18 2017

5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife

September 05 2017

8806 92d3
Reposted fromkefka kefka viatobecontinued tobecontinued

August 27 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl