Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

A już mnie wali to wszystko
— Babcia
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

March 12 2017

Ostatnio mam twarz smutnego idioty i nie mam ochoty do śmiechu. Jest zbyt ładna pogoda i mam zbyt zbolałą duszę, żeby się cieszyć.
— Tomek Beksiński
Reposted frombylejaka bylejaka

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frombylejaka bylejaka

February 18 2017

4442 ed85
Reposted fromNajada Najada

July 08 2015

Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
1415 066f
-,-
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

July 07 2015

7921 8bf7 500
Ławka w parku 
Reposted byalliwantisyoumarmoladaaaagainnewlifeonebreathmisiaqwooohosmutnazupascianizmczooterriblelovezartowalamsugarlifealmostloverdestructivesemptyspacesssteffsisilranieznajomagosiakowekrolowa-snieguLuukkaHydrazynairylanRozaagdziejestolaawakenedmslexirock-sex-lovezezarlamkredkeoxygeniumlilikoisarazationilluminationajristoryofmylifemay29th

July 06 2015

Play fullscreen
dobranoc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 28 2015

5755 dfc7
ctł9
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
5556 d203 500
Coben "Zachowaj spokoj" 10
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
5575 86df 500
Coben "Zachowaj spokoj" 13
5585 b4d3 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 6
5579 abed 500
Coben "Zachowaj spokoj" 15
5578 05ad 500
Coben "Zachowaj spokoj" 14
5440 a2cc 500
Coben "Zachowaj spokój"  9
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
5102 90e8 500
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl