Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2019

Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 23 2019

Dlaczego wszyscy robią ze mnie diabła całe życie, a jak to zauważam to wmawiają mi, że jestem pojebana?
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 10 2019

4022 4091 500
Już nie żyjesz s01e02
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 03 2019

8578 1449 500
go_die
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8576 7d89 500
"Pestki"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8580 8668 500
Marcin Wicha
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

April 27 2018

3781 5b86 500
Noc na ziemi (1991)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
3516 6ca9 500
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 21 2018

0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

February 11 2018

5399 0865 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
5392 0fed 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

October 13 2017

3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
3377 1776 500
Boooorszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
3379 5071 500
Poooomrooooki
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
3290 c8ee 500
J. Borszewicz
3287 fdba 500
Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl